↑ Return to Tijela zajednice

Vijeće

Članovi Vijeća Bet Israela

 

  1. Vladimir Šalamon (predsjednik)
  2. Žarko Blau (potpredsjednik)
  3. Ante Jerićević (potpredsjednik)
  4. Lea Šiljak
  5. Jasminka Domaš
  6. Sonja Samokovlija
  7. Aleksandar Srećković
  8. Ernest Hercog
  9. Robert Staub
  10. Vatroslav Ivanuša