↑ Return to Tijela zajednice

Vijeće

Članovi Vijeća Bet Israela

Vladimir Šalamon (predsjednik)

  1. Žarko Blau (potpredsjednik)
  2. Ante Jerićević (potpredsjednik)
  3. Lea Šiljak
  4. Jasminka Domaš
  5. Sonja Samokovlija
  6. Aleksandar Srećković
  7. Ernest Hercog
  8. Robert Staub
  9. Vatroslav Ivanuša
  10. Emica Svoren