↑ Return to Tijela zajednice

Vijeće

Članovi Vijeća Bet Israela

Aleksandar Srećković(predsjednik)

  1. Žarko Blau (potpredsjednik)
  2. Ante Jerićević (potpredsjednik)
  3. Jasminka Domaš
  4. Ernest Herzog
  5. Robert Staub
  6. Vatroslav Ivanuša
  7. Maja Cimeša Samokovlija
  8. Dolores Bettini
  9. Tamar Buchwald