Bejahad u studenome 2014.: Sarajevo / Zagreb

Odnedavna, ali u već prihvaćenoj tradiciji, Židovska kulturna scena BEJAHAD svoje atraktivne međužidovske regionalne susrete i nadalje organizira u Zagrebu i u gradovima izvan Hrvatske. Ova praksa zamjenjuje donedavnu, kada su se Bejahadove priredbe odvijale isključivo u hrvatskim jadranskim gradovima, kamo su tijekom jednoga tjedna trajanja manifestacije dolazili brojni gosti, i kao izvođači i kao …

Continue reading

Židovska kultura u Europi – Budimpešta

Utorak 25. studeni 2014. u 18:00 Bet Israel, Mažuranićev trg 6/II Židovi Budimpešte od 1945. do danas predavanje – Agnes Dadon Utorak 25. studeni 2014. u 18:30 Bet Israel, Mažuranićev trg 6/II Židovska kulturna baština na prijelazu iz devetnaestog u dvadeseto stoljeće predavanje – prof. dr. Rudolf Klein Srijeda 26. studeni 2014. u 18:00 Mađarski institut …

Continue reading

Kome pripada manjinski pisac – predavanje Jasminke Domaš

Pozivamo Vas na predavanje JASMINKE DOMAŠ “Kome pripada manjinski pisac” Četvrtak, 20. studenoga u 19:00 sati DOBRO DOŠLI!

Rezultati 58. nagradnog natječaja SJOS-a

Žiri 58. nagradnog konkursa Saveza jevrejskih opština Srbije, koji: književni kritičar Bogdan Popović, književnik i profesor Filip David i prof. dr Milan Ristović, doneo je odluku da nagrade radove sledećih autora: I nagrada “Ženi Lebl” – rad “KONSTRUISANJE OKVIRA NARACIJE: PREDSTAVE ARHITEKTURE U SARAJEVSKOJ HAGADI I ILUMINIRANIM SEFARDSKIM HAGADAMA 14. VEKA“, autorke Čedomile Marinković II nagradu dele …

Continue reading

Load more