Ruah Hadaša br. 50

Stigao je novi broj glasila Ruah Hadaša br. 50