30/08/2017 archive

Održan EUROPSKI DAN ŽIDOVSKE KULTURE (Nedjelja 3. rujna 2017.) (slike)

EUROPSKI DAN ŽIDOVSKE KULTURE održan je u nedjelju 3. rujna 2017. pod nazivom “DIJASPORA”:  11:00 OTVORENJE (Trg Mažuranića 6/II) Pozdravna riječ – Svetlana Pozzi Klinčić  Koordinator programa kulture Bet-Israela PREDAVANJA Tuga Tarle: Dijaspora u kontekstu židovskog i hrvatskog iskustva Jasminka Domaš: Židovski pisac u dijaspori i žudnja za životom Dr. Sc. Jagoda Večerina: Sefardska dijaspora …

Continue reading