Important notice / Važna obavijest

Visit to the Bet Israel Jewish community of Croatia is not possible without prior notice and approval of Communty Security Service. For the visit approval please send an email to ured@bet-israel.com  at least two days before the visit. Posjet Židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel nije moguć bez prethodne najave te odobrenja službe sigurnosti zajednice. Za …

Continue reading

Divrej Tora – 3_07 – Behar – Behukotaj 5781

Divrej Tora – 3_06 – Emor 5781

Divrej Tora – 3_05 – Aharej Mot – Kedošim 5781

Divrej Tora – 3_04 – Tazria – Mecora 5781

Load more