Important notice / Važna obavijest

Visit to the Bet Israel Jewish community of Croatia is not possible without prior notice and approval of Communty Security Service. For the visit approval please send an email to ured@bet-israel.com  at least two days before the visit. Posjet Židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel nije moguć bez prethodne najave te odobrenja službe sigurnosti zajednice. Za …

Continue reading

Divrej Tora – 4_05 – Korah 5780

Divrej Tora – 4_04 – Šelah 5780

Divrej Tora – 4_03 – Behaalotha 5780

Divrej Tora – 4_03 – Naso 5780

Load more