Return to Judaistika

Katedra za Judaistiku

Od školske godine 2012./2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu djeluje Katedra za judaistiku (židovske studije). Otvorena je naporima stručnjaka za različita područja židovskih studija, a u prvu godinu upisalo se 14 studenata. Nakon odlaska prvog predstojnika Katedre prof. dr. Ive Goldsteina na drugu dužnost, predstojnik katedre bio je rabin dr. Kotel Da-Don do 2018 godine. Opširnije na stranicama stranicama Filozofskog fakulteta.  Katedra surađuje s Institutom Moses Mendelssohn, koji također djeluje pri Filozofskom fakultetu.