Održan EUROPSKI DAN ŽIDOVSKE KULTURE (Nedjelja 3. rujna 2017.) (slike)

EUROPSKI DAN ŽIDOVSKE KULTURE održan je u nedjelju 3. rujna 2017. pod nazivom “DIJASPORA”:

 11:00 OTVORENJE (Trg Mažuranića 6/II)
Pozdravna riječ – Svetlana Pozzi Klinčić  Koordinator programa kulture Bet-Israela PREDAVANJA
Tuga Tarle: Dijaspora u kontekstu židovskog i hrvatskog iskustva
Jasminka Domaš: Židovski pisac u dijaspori i žudnja za životom
Dr. Sc. Jagoda Večerina: Sefardska dijaspora na Karibima

12.00 Otvorenje izložbe slika –  Delphi Morpurgo (Trst):  Pustinja
– – –  Domjenak

20:00 Mađarski Institut – (Zagreb, Cesarčeva 8)
 KONCERT  PJESME ŽIDOVSKE DIJASPORE

Izvođači: Zrinka Posavec – mezzosopran, Bruno Philipp- klarinet Mario Igrec – gitara, Kristina Bjelopavlović Cesar- klavir

Ovaj program ostvaren je uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH

Slike sa događaja: