Return to Judaistika

Knjižnica

Knjižnica i arhiv Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj dostupni su akademskoj i široj građanskoj zajednici od 21. listopada 2012., kao jedini javnosti dostupan izvor meritornih informacija s područja judaike (židovskih studija) u Hrvatskoj i u široj regiji.

Korištenje knjižnice je besplatno.
Radno vrijeme:
ponedjeljkom i petkom od 11 do 15 sati
srijedom od 14 do 18 sati
i prema dogovoru

Voditeljica knjižnice mr.sc. Julija Koš, rođena je 1953. u Splitu, u obitelji majke Jelke rođ. Šprung i oca Egona Koša. Nakon završetka Škole primijenjene umjetnosti u Zagrebu, diplomirala je povijest umjetnosti, arheologiju i knjižničarstvo, te magistrirala društvene znanosti, sve na Zagrebačkom sveučilištu. Autorica je brojnih stručnih, publicističkih i leksikografskih tekstova na teme iz židovske religije, kulture, povijesti i književnosti. Iskusna je specijalna knjižničarka na području židovstva (od 1992. do 2011. radila kao voditeljica specijalne knjižnice judaike pri Židovskoj općini Zagreb, sada zatvorene za javnost).

Knjižnica i arhiv Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj dostupni su akademskoj i široj građanskoj zajednici od 21. listopada 2012., kao jedini javnosti dostupan izvor meritornih informacija s područja judaike (židovskih studija) u Hrvatskoj i u široj regiji. Ova jedina aktivna knjižnica judaike u Hrvatskoj djeluje kao edukacijsko-informacijski centar za židovske studije, u suradnji s Katedrom za judaistiku i Institutom Moses Mendelssohn, oboje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

mr. sc. Julija Koš

mr. sc. Julija Koš

Ova specijalna knjižnica sakuplja, obrađuje i daje na korištenje građu isključivo s područja židovskih studija, djelujući kao informacijsko-obrazovni centar za pitanja s područja židovstva, od predmeta s područja religije, kulture i povijesti, do jezika kojima se služe Židovi, povijesti, geografije te društvenih i političkih okolnosti u Državi Izrael, demografskih pitanja svjetske židovske populacije, biografija znamenitih Židova, i sličnoga. Fond knjižnice je za sada skroman, ali posjeduje sve potrebne relevantne naslove za zadovoljenje bilo kojeg korisničkog upita. Voditeljica knjižnice i njezini suradnici za korisnike nabavljaju svu potrebnu građu i izvan samoga fonda knjižnice, ukoliko je to potrebno.

Knjižnica pruža visokostručnu pomoć korisnicima svih obrazovnih stupnjeva, zainteresiranima za najrazličitije teme s područja židovske religije, povijesti, kulture i običaja. Većina korisnika su studenti i doktorandi vrlo različitih znanstvenih i umjetničkih smjerova, a također i umjetnici, novinari, književnici, muzejski kustosi i drugi profesionalci, te građani. Knjižnica uz najavu prima i manje skupine učenika, studenata i građana, radi skupnog upoznavanja s temeljima židovstva i pojedinim područjima židovske povijesti od najstarijih vremena do Holokausta i do suvremenih okolnosti života Židova u Hrvatskoj. Izraelu i svijetu. Knjižnica također, uz mentorstvo rabina zajednice dr. Kotela Dadona, informira i priprema potencijalne kandidate o postupku prijelaza na židovstvo i opskrbljuje ih potrebnom literaturom.