Return to Blagdani

Hodočasni blagdani

Pesah

Klikni mišem za prikaz PDF dokumenta.

Šavuot

Klikni mišem za prikaz PDF dokumenta.

Sukot

Klikni mišem za prikaz PDF dokumenta. (iz knjige “Židovstvo: život, teologija i filozofija”, rabina dr. Kotela Da-Dona)   Blagdan Sukot (sjenice, kolibice), treći hodočasni blagdan sinagogalne godine (koja, za razliku od kalendarske, koja započinje u ranu jesen, započinje proljetnim blagdanom Pesahom) neposredno slijedi novogodišnjim blagdanima. Ovaj sedmodnevni (u dijaspori osmodnevni) blagdan sjeća na boravak Židova …