Return to Religija i tradicija

Sinagoga

Brit mila

Gabriel Ruk, sin Morane i Rafaela, 15.siječnja 2013.

Bar i bat micva

Bar Micva – Jonatan Moshe Dadon, 10.ožujka 2013.

Vjenčanja

Malvina i Omri Fastig – 20. rujna 2012.

Fotografije iz sinagoge