Return to Religija i tradicija

Rabin

Kotel1 (Copy)

Rabin dr. Kotel Da-Don rođen je u Izraelu. Vjersko i rabinsko obrazovanje primio je u ješivi Ha-Kotel u Jeruzalemu (1987.-1991.) i u rabinskom i učiteljskom seminaru Midraš Sephardi u Jeruzalemu (1991.-1995.), gdje je završio i pedagogijsko obrazovanje. Diplomirao je i na pravnom fakultetu sveučilišta Bar Ilan u Ramat Ganu (1991.-1995.). Od 1995. je član izraelske Odvjetničke komore.

Tijekom 1996. i 1997. radio je kao profesor na Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies u Budimpešti, na fakultetima za rabinske i za pedagoške studije. 2006. završio je doktorske studije iz židovske filozofije. Od 1998. u Zagrebu djeluje kao glavni rabin u Hrvatskoj.

Danas je Rabin Da-Don duhovni vođa Židovske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, te predstojnik katedre za Judaistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Rabin Da-Don je sretno oženjen s Agnes Evom Da-Don i otac četvero krasne djece: Emanuel-Israel, Aviad-David, Jonathan-Moshe i Simcha-Zsuzsi.