Bejahad u Zagrebu

Fotografije snimljene u Bet Israelu, 19. listopada 2013.