↑ Return to Kontakt

Impressum

impressum

Židovska vjerska zajednica “Bet Israel” u Hrvatskoj
Mažuranićev trg 6
10000 Zagreb

telefon: + 385 (1) 48 51 008
telefaks: +385 (1) 48 51 376
e-mail: ured@bet-israel.com


Prikaz veće karte

Predsjednik: Aleksandar Srećković
Rabin: Dr. Kotel Da-Don
Tajnik: Borut Ivanuša
Glasnogovornica: Jasminka Domaš

www.bet-israel.com
twitter: twitter.com/Jewish_Zagreb
skype: bet.israel.zagreb_office