Tag: Divrej Tora

Divrej Tora – 5_09 – Haazinu 5780

Gut šabes/Šabat šalom.
Gmar hatima tova.

Continue reading

Divrej Tora – Roš Hašana 5781

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova!
i tizku lešanim rabot neimot vetovot!

Continue reading

Divrej Tora – 5_08 – Nicavim Vajeleh 5780

https://issuu.com/betisrael/docs/5-08-divrejtora-nicavim-vajeleh-5780

Divrej Tora – 5_07 – KiTavo 5780

Load more