59. nagradni natječaj za radove židovske tematike

 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
R A S P I S U J E
59. NAGRADNI KONKURS
za radove sa jevrejskom tematikom

 

Iz oblasti:

  • KNJIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)
  • NAUČNI RAD
  • MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade. Žiri može odlučiti da nagrede dodeli i drugačije.

Radove slati pisane na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju. Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu. Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust 2015. Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2015.

Radove slati na adresu:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /
Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000 BEOGRAD