Category: Kultura

Divrej Tora – Roš Hašana 5780 (SHANA TOVA!)

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova! I tizku lešanim rabot neimot vetovot! Sretna vam i slatka Roš Hašana 5580

Divrej Tora – 5_08 – Nicavim 5779

Židovski kalendar 2019 / 2020

kalendar2019

Židovski kalendar za godinu 2019 / 2020
Želimo vam sretan početak nove godine 5780 (SHANA TOVA!)

Continue reading

Divrej Tora – 5_07- KiTavo 5779

Load more