Divrej Tora – Roš Hašana 5779 (SHANA TOVA!)

Shana Tova – 5779! 

Sretna vam i slatka Roš Hašana 5579