Divrej Tora – Roš Hašana 5780 (SHANA TOVA!)

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova! I tizku lešanim rabot neimot vetovot!
Sretna vam i slatka Roš Hašana 5580