Koncert grupe AYLLU


 

Grupa Ayllu osnovana je početkom osamdesetih godina i od tada neprekidno djeluje. Održala je brojne koncerte i nastupala diljem Hrvatske, a prepoznatljivim zvukom tradicionalnih instrumenata približila je širokoj publici glazbu i kulturu starih Inka i sačuvane kulture današnjih Anda. Repertoar grupe sastavljen je od autohtonih narodnih pjesama Ekvadora, Perua i Bolivije. Putujući ovim krajevima članovi grupe Ayllu skupljali su pjesme, aranžirali ih i obradili, jer notni zapisi tih pjesama ne postoje. U repertoaru grupe su i neke pjesme što su ih obradili stari barokni kompozitori, svećenici, koji su živjeli u nizinskim krajevima Bolivije.

Melodije su istodobno melankolične i ritmične, a razlikuju se od kraja do kraja po instrumentariju. Tako su, recimo, u Ekvadoru i Peruu, uz tradicionalne instrumente zastupljene mandolina i violina, a gitara je prisutna u svim krajevima još od španjolske kolonizacije. Tradicionalni instrumenti su puhači: kena (uzdužna flauta bez piska, napravljena od trske, kosti ili drveta), njezini srodni instrumenti kena-kena i kenačo, zatim sikus, niz cjevčica od trske različitih dužina povezanih u dva reda (poznat je i kao Panova flauta), te čarango, žičani instrument nastao nakon dolaska Španjolaca u te krajeve, modifikacijom gitare i mandoline.