Nagradni natječaj za radove sa židovskom tematikom

Ukoliko želite poslati svoj tekst na nagradni natječaj za radove sa židovskom tematikom, evo pozivnice koju smo primili iz Saveza jevrejskih opština Srbije:

 


 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

RASPISUJE

58. NAGRADNI KONKURS za radove sa jevrejskom tematikom

 

Iz oblasti:

1)      KNjIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesme)

2)      NAUČNI RAD

3)      MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

Radove slati pisane na srpskom ili srodnim jezcima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se dostavljaju potpisani šifrom sa priloženom drugom zatvorenom kovertom sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za predaju radova je 1. septembar 2014.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u listu „Politika“ krajem novembra 2014.

Radove slati na adresu:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE (za Nagradni konkurs)
Kralja Petra 71A, POB 30, 11000 Beograd, SRBIJA/SERBIA