Radno vrijeme knjižnice

Knjižnica Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj dostupna je akademskoj i široj građanskoj zajednici od 21. listopada 2012., kao jedina knjižnica judaike u Hrvatskoj i u široj regiji otvorena za javnost.

Radno vrijeme knjižnice:

ponedjeljak i petak od 11 do 15 sati
srijeda od 14 do 18 sati

Ova specijalna knjižnica sakuplja, obrađuje i daje na korištenje građu isključivo s područja židovskih studija, djelujući kao informacijsko-obrazovni centar za sva pitanja s područja židovstva, od predmeta s područja religije, kulture i povijesti, do jezika kojima se služe Židovi, povijesti, geografije i političkih okolnosti Države Izrael, demografskih pitanja svjetske židovske populacije, biografija znamenitih Židova, i sličnoga. Knjižnica je od 2012. godine započela i radom na prikupljanju arhivske građe o životu i djelovanju židovske zajednice u Hrvatskoj i šire; prikupljena arhivska građa dostupna je u okviru istraživačkih projekata. Knjižnica djeluje u suradnji s Katedrom za judaizam i Institutom Moses Mendelssohn, oboje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Knjižnicu vodi stručno obrazovana knjižničarka mr. sc. Julija Koš, koja korisnicima svih razina obrazovanja pomaže pri sakupljanju informacija, oblikovanju teme njihovog rada na području židovskih studija i u pronalaženju potrebne građe, te u poduci o raznim pitanjima iz kruga židovskih studija. Knjižnica uz najavu prima i manje skupine učenika, studenata i građana, radi zajedničkog upoznavanja s temeljima židovstva i pojedinim područjima židovske povijesti od najstarijih vremena do Holokausta i do suvremenih okolnosti života Židova u Hrvatskoj. Izraelu i svijetu. Knjižnica također, uz mentorstvo rabina zajednice dr. Kotela Dadona, informira i priprema potencijalne kandidate o postupku prijelaza na židovstvo i opskrbljuje ih potrebnom literaturom.

TE