Roš Hašana 5774, pozivnica

Dragi članovi i prijatelji Bet Israela,

S veseljem Vas pozivamo da zajedno proslavimo blagdan nove godine,
Roš Hašana 5774,
u srijedu, 29. elula 5773. / 4. rujna 2013.
u sinagogi Bet Israel s početkom u 19.15 sati.

Rosh Hashana-Poziv

Blagdan ćemo proslaviti uz službu za Roš Hašana, nakon koje slijedi tradicionalna novogodišnja večera.

Veselimo se što ćemo Vas vidjeti!

Šana Tova uMetuka!