Ruah Hadaša br. 63

Stigao je novi broj glasila Ruah Hadaša br. 63