Tag: Ruah Hadaša

Ruah Hadaša br. 59

Izašao je novi broj glasila: Ruah Hadaša br. 59

Continue reading

Ruah Hadaša br. 58

Stigao je novi broj časopisa Ruah Hadaša br 58.
Tema broja: Purim 5782
Hag Purum sameah!

Continue reading

Novi broj Ruah Hadaša br. 57

Sretan blagdan Hanuke!

Ruah Hadaša br. 56

Stigao je novi broj glasila Ruah Hadaša br. 56

Load more