Ruah Hadaša br. 64

Stigao je novi broj glasila Ruah Hadaša br. 64

Tema broja: Roš Hašana 5784

Šana Tova uMetuka!