TEČAJ HEBREJSKOG JEZIKA – početni i napredni

Sve zainteresirane obavještavamo o početku održavanja tečaja hebrejskog jezika.

Tečaj će se održavati:

Početna grupa – ponedjeljkom od 17:30 do 19:00 sati

Prvi sat – ponedjeljak 15.10

Napredna grupa – srijedom od 17:30 do 19:00 sati

Prvi sat- srijeda 17.10. u 17.30

Molimo sve zainteresirane za tečaj da se jave emailom u tajništvo Bet Israela najkasnije do 11.10.2018. na email: ured@bet-israel.com