Category: Kultura

Divrej Tora – 1_01- Berešit 5781

Divrej Tora – Sukot 5781

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova!I tizku lešanim rabot neimot vetovot!

Postavljanje prvog Stolpersteina – kamena spoticanja

U četvrtak 01. listopada u 14 sati postavljen je prvi Stolperstein- kamen spoticanja ispred kuće u Gundulićevoj ulici broj 29, kuće u kojoj je živjela Lea Deutsch.

Divrej Tora – Jom Kipur 5781

Gmar hatima tova!

Load more