Divrej Tora – Roš Hašana 5781

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova!
i tizku lešanim rabot neimot vetovot!