Bet Israel, sinagoga

Predavanje rabina Dadona: Židovska kulturna tradicija i priroda