Divrej Tora – Jom Kipur 5784

Gmar hatima tova!

Divrej Tora – 5_09 – Haazinu 5783

Divrej Tora – Roš Hašana 5784

Shana Tova!

Ruah Hadaša br. 64

Stigao je novi broj glasila Ruah Hadaša br. 64
Tema broja: Roš Hašana 5784
Šana Tova uMetuka!

Continue reading

Load more