Important notice / Važna obavijest

Visit to the Bet Israel Jewish community of Croatia is not possible without prior notice and approval of Communty Security Service. For the visit approval please send an email to ured@bet-israel.com  at least two days before the visit. Posjet Židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel nije moguć bez prethodne najave te odobrenja službe sigurnosti zajednice. Za …

Continue reading

Divrej Tora – Jom Kipur 5781

Gmar hatima tova!

Židovski kalendar 2020 / 2021

Židovski kalendar za godinu 2020 / 2021
Želimo vam sretan početak nove godine 5781 (SHANA TOVA!)

Continue reading

Divrej Tora – 5_09 – Haazinu 5780

Gut šabes/Šabat šalom.
Gmar hatima tova.

Continue reading

Ruah Hadaša br. 52

Stigao je novi broj glasila Ruah Hadaša br. 52

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova!
i tizku lešanim rabot neimot vetovot!

Continue reading

Load more