SJOS raspisuje 56. nagradni natječaj za radove sa židovskom tematikom

SJOS

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE RASPISUJE

57.  NAGRADNI  KONKURS

za radove sa jevrejskom tematikom

iz oblasti:

KNJIŽEVNOST
(roman, pripovetka, pesma, dramsko delo)

NAUČNI RAD

MEMOARI I HRONIKE

 

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade. Prva nagrada nosi ime „Ženi Lebl“.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije. U obzir dolaze radovi pisani na srpskom jeziku ili srodnim jezicima, kucani mašinom ili na kompjuteru. Obim radova nije ograničen. Radovi se dostavljaju u dva primerka, koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni, u delovima ili celini ili koji su već nagrađeni na nekom drugom konkursu. Radovi se dostavljaju potpisani šifrom. Razrešenje šifre se prilaže istovremeno u drugoj zatvorenoj koverti.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust 2013.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem novembra 2013.

Radove slati na adresu:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
/ za Nagradni konkurs /
Kralja Petra 71a / III
POB 30
11000  BEOGRAD
Republika Srbija