Tečaj hebrejskog jezika

Centar za strane jezike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu organizira tečaj hebrejskog jezika. Tečaj traje 50 sati, a cijena je 1.720 kn. Taj iznos moguće je platiti u četiri rate.

Prijave i upisi:

Centar za strane jezike
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
(soba B – 301 i B – 325)
od 10 – 12 i od 13 – 15 sati
Telefoni: 61 20 214 i 61 20 095