Židovski kalendar 2020 / 2021

Židovski kalendar za godinu 2020 / 2021
Želimo vam sretan početak nove godine 5781 (SHANA TOVA!)

Continue reading

Divrej Tora – 5_09 – Haazinu 5780

Gut šabes/Šabat šalom.
Gmar hatima tova.

Continue reading

Ruah Hadaša br. 52

Stigao je novi broj glasila Ruah Hadaša br. 52

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova!
i tizku lešanim rabot neimot vetovot!

Continue reading

Divrej Tora – Roš Hašana 5781

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova!
i tizku lešanim rabot neimot vetovot!

Continue reading

Load more