OBAVIJEST O TEČAJU HEBREJSKOG JEZIKA

Krajem listopada u Bet Israelu će se ponovo održavati tečaj hebrejskog jezika. Planiramo održavanje tečajeva prema sljedećem rasporedu: Ponedjeljkom od 17:30 do 19:00 – nastavljačka grupa; Srijedom od 17:30 do 19:00, početna grupa. Prvi sat održat će se 30.10. u 17.30 za početnu grupu te 28.10. u 17.30 za nastavljačku grupu Na prvom satu dogovorit …

Continue reading

Divrej Tora – Roš Hašana 5780 (SHANA TOVA!)

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova! I tizku lešanim rabot neimot vetovot! Sretna vam i slatka Roš Hašana 5580

Divrej Tora – 5_08 – Nicavim 5779

Židovski kalendar 2019 / 2020

kalendar2019

Židovski kalendar za godinu 2019 / 2020
Želimo vam sretan početak nove godine 5780 (SHANA TOVA!)

Continue reading

Load more