Ruah Hadaša br. 52

Stigao je novi broj glasila Ruah Hadaša br. 52

Šana tova, Hag Sameah i Gmar hatima tova!
i tizku lešanim rabot neimot vetovot!