Židovska kultura u Europi – Budimpešta

Utorak 25. studeni 2014. u 18:00

Bet Israel, Mažuranićev trg 6/II

Židovi Budimpešte od 1945. do danas

predavanje – Agnes Dadon

Utorak 25. studeni 2014. u 18:30

Bet Israel, Mažuranićev trg 6/II

Židovska kulturna baština na prijelazu iz devetnaestog u dvadeseto stoljeće

predavanje – prof. dr. Rudolf Klein


Srijeda 26. studeni 2014. u 18:00

Mađarski institut Balassi, Augusta Cesarca 4-10

Sinagoge u srednjoj Europi – foto izložba

uvod – prof. dr. Rudolf Klein


Četvrtak 27. studeni 2014. u  19:30

Muzej Mimara

Klezmer i muzika mađarskih Roma

Budimpeštanski klezmer sastav

plakat_madjarska_2014 (Copy)